Perincian dijumpai: 3     Halaman 1 dari 4      Kumpulan per muka: 
 
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN BIL CUKAI TANAH
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
    Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Hasil di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 305/306
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN EKSAIS
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
    Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Perumahan di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 311
Perkhidmatan:  SEMAKAN HAKMILIK TANAH INDIVIDU DI SELURUH NEGERI PAHANG
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
    Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Pendaftaran di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 310

Hakcipta Terpelihara Bahagian Teknologi Maklumat | Versi 1.2 | 2011