Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 1 dari 155
Perkhidmatan:  PEMBAYARAN BIL CUKAI TAKSIRAN
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-49112097
Perkhidmatan:  PEMBAYARAN CUKAI TAKSIRAN, LESEN, SEWAAN DAN PELBAGAI
  Rank:  Majlis Daerah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Pekan penerimaan pembayaran di kaunter hasil (kewangan)

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 2 dari 155
Perkhidmatan:  PEMBAYARAN SEWA PREMIS PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil MDCH unit pelaburan boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN BIL AIR - UNUSED
  Rank:  Pengurusan Air Pahang Berhad
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pengurusan Air Pahang Berhad Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi Ibu Pejabat dan
semua JBA Daerah.
Boleh berhubung di
talian:09-5723260/64

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 3 dari 155
  Rank:  JBA Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Kuantan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-512 1040
  Rank:  JBA Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Pekan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-426 4040
  Rank:  JBA Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Temerloh Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-296 1560
  Rank:  JBA Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jerantut Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-266 5040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 4 dari 155
  Rank:  JBA Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Raub Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-355 5040
  Rank:  JBA Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Lipis Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-312 3100
  Rank:  JBA Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bentong Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-220 1040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 5 dari 155
  Rank:  JBA Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bera Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-250 2040
  Rank:  JBA C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA C.Highlands Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian
05-490 1045/40/55
  Rank:  JBA Rompin dan Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Rompin dan Muadzam Shah Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K1202.
Boleh berhubung di talian :
09-4522427

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 6 dari 155
  Rank:  JBA Jengka dan Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jengka dan Maran Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K204.
Boleh berhubung di talian :
09-4663488
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN BIL CUKAI TANAH
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-3 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722162
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Permohonan Cetakan Bil Cukai Tanah kaunter 1 hingga 4 di Unit Hasil PDT Kuantan Boleh berhubung di talian : 09-571 2580/2581/2589/2579/2578

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 7 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 1 Unit Hasil PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211774
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Hubungi PDT: 09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter 2 & 3 di PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.243

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 8 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Hasil di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 305/306
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 3 , 4 dan 5 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500/503
sambungan 115, 129
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter 1 , 2 dan 3 (Hasil) PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.124
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kauntter 3 dan 4 (Kaunter Hasil) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111 dan 113

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 9 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Hasil di Aras Bawah PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Hasil di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901719
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kauntter 1 & 2 di PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 10 dari 155
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN SEMULA BIL CUKAI TAKSIRAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN SEMULA BIL CUKAI TAKSIRAN/ BIL SEWA GERAI MPB/BIL LESEN PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Bentong Kaunter Bahagian Penilaian, Unit Pengurusan Harta dan Kaunter Unit Lesen Boleh berhubung di talian : 09-2221148

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 11 dari 155
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN SEMULA BIL CUKAI TAKSIRAN/NOTIS KAMPAUN
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran Kaunter
Penilaian/Cukai
Taksiran
Boleh berhubung di
talian : 09-4771411
09-4777901
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter 2 di tingkat bawah majlis daerab bera (bulan Jan, Feb, Julai dan Ogos)


kaunter Jabatan Penilaian di tingkat 1 majlis daerah bera (Mac hin ...

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 12 dari 155
Perkhidmatan:  PERMOHONAN CETAKAN SEMULA BIL/NOTIS
  Rank:  Majlis Daerah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Jerantut kaunter cukai dan lesen di MD Jerantut. unit sewaan di MD Jerantut
Perkhidmatan:  PERMOHONAN MENGIKUTI KURSUS DIPLOMA/SIJIL
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Permohonan kemasukan ke peringkat diploma atau SKM bagi pelajar lepasan SPM. Kaunter Unit Kemasukan Pelajar http://www.kolejpsdc.edu.my/?action=semakMohonOnline Boleh berhubung di talian : 09-5673200 Permohonan kemasukan melalui iklan suratkhabar

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 13 dari 155
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PEMBAHARUAN KAD PENGENDALIAN MAKANAN
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter Kesihatan Kad pengendalian makanan boleh berhubung di talian : 09-4771411 / 09/4777904
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN EKSAIS
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Status Permohonan Pembaharuan Lesen Eksais Kaunter di Bahagian Khidmat Pengurusan, Tingkat 2 PDT Kuantan boleh berhubung di talian : 09-571 2416
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter Khidmat Pengurusan PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211781

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 14 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Hubungi PDT: 09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter Unit Khidmat Pengurusan PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.218
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Perumahan di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 311

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 15 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 7 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500
sambungan 139
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 132
Bilik Pembantu Tadbir (Kewangan)
Bahagian Khidmat Pengurusan.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 16 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Perumahan di Aras 1 PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Pentadbiran di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901704
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123
Pejabat Unit Pentadbiran

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 17 dari 155
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN PENULIS PETISYEN
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123
Pejabat Unit Pentadbiran
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PERBAHARUI TARIKH LUPUT PINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN
  Rank:  Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Perpustakaan Awam
Pahang Kuantan
Membuat semakan di URL :
http://web.pahanglibrary.gov.my:8081/equi
p-ppap
Boleh berhubung di talian : 09-
5163411 09-5141607

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 18 dari 155
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PINDAH MILIK CUKAI TAKSIRAN
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
Perkhidmatan:  PERMOHONAN PINJAMAN DAN PEMULANGAN BAHAN RUJUKAN DI PUSAT SUMBER
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Kaunter Pusat Sumber Boleh berhubung di talian : 09-
5673200

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 19 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN ADUAN AWAM
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan Kaunter di Bahagian Pelesenan layari http://eaduan.mpk.gov.my menghantar SMS mengikut kod berikut :
MPK STATUS [NO KP] HANTAR KE 15888


  Rank:  Majlis Perbandaran Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Temerloh Sistem eAduan Online MPT kaunter Bahagian Teknologi Maklumat, MPT membuat semakan di URL :
http://eaduan.mptonline.net/semakaduan.php
Bahagian Teknologi Maklumat, MPT 09-2901542
  Rank:  Majlis Daerah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Pekan membuat semakan di URL : http://www.eaduan.mdpekan.gov.my boleh berhubung di talian : 09-4211077 / 09-4211080 / 09-4211053

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 20 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Rompin kaunter khidmat pelanggan membuat semakan di URL :http://eaduan.mdrompin.gov.my boleh berhubung di talian : 09-4146677 / 094146688
  Rank:  Majlis Daerah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Raub membuat semakan di URL : http://eaduan.mdraub.gov.my
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter khidmat pelanggan pejabat utama membuat semakan di URL : http://www.mdcameron.gov.my boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
  Rank:  Pengurusan Air Pahang Berhad
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pengurusan Air Pahang Berhad Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi Ibu Pejabat dan
semua JBA Daerah.
Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di
talian:09-5121199

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 21 dari 155
  Rank:  JBA Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Kuantan Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Pekan Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Temerloh Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 22 dari 155
  Rank:  JBA Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jerantut Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Raub Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Lipis Membuat semakan di URL :
http://www.studenthere.com/redirect.php?url=http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 23 dari 155
  Rank:  JBA Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bentong Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bera Membuat semakan di URL :
http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA C.Highlands Membuat semakan di URL :
http://www.studenthere.com/redirect.php?url=http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
  Rank:  JBA Rompin dan Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Rompin dan Muadzam Shah Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K1202.
Boleh berhubung di talian :
09-4522427

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 24 dari 155
  Rank:  JBA Jengka dan Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jengka dan Maran Membuat semakan di URL :
http://www.studenthere.com/redirect.php?url=http://pulapel.pahang.gov.my
Boleh berhubung di talian :
09-512 1199
Perkhidmatan:  SEMAKAN ADUAN JENAYAH SYARIAH
  Rank:  Jabatan Agama Islam Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Jabatan Agama Islam Pahang 12 Bahagian Penguatkuasa Boleh berhubung di
talian : 09-517 9346

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 25 dari 155
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 26 dari 155
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 27 dari 155
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 28 dari 155
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 29 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN BAYARAN LESEN PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
4191242

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 30 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN BAYARAN SEWA PREMIS INDIVIDU
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Bayaran Sewa Premis Individu PKNP Menggunakan Nombor Kad Pengenalan di
Kaunter Bayaran
Kaunter Bayaran Bahagian
Kewangan PKNP Tingkat
15 Kompleks Teruntum
(Pn Wan Karimah Wan
Yaacob)
Perkhidmatan:  SEMAKAN BAYARAN SEWAAN GERAI LPT
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
419124

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 31 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN BAYARAN/KUTIPAN LAIN-LAIN TERIMAAN
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
4191242
Perkhidmatan:  SEMAKAN BIL AIR SEMASA DAN TUNGGAKAN - UNUSED
  Rank:  Pengurusan Air Pahang Berhad
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pengurusan Air Pahang Berhad Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi Ibu Pejabat dan
semua JBA Daerah
Boleh berhubung di
talian:09-5723260/64

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 32 dari 155
  Rank:  JBA Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Kuantan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-512 1040
  Rank:  JBA Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Pekan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-426 4040
  Rank:  JBA Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Temerloh Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-296 1560
  Rank:  JBA Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jerantut Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-266 5040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 33 dari 155
  Rank:  JBA Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Raub Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-355 5040
  Rank:  JBA Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Lipis Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-312 3100
  Rank:  JBA Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bentong Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-220 1040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 34 dari 155
  Rank:  JBA Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bera Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-250 2040
  Rank:  JBA C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA C.Highlands Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian
05-490 1045/40/55
  Rank:  JBA Rompin dan Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Rompin dan Muadzam Shah Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K1202.
Boleh berhubung di talian :
09-4522427

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 35 dari 155
  Rank:  JBA Jengka dan Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jengka dan Maran Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K204.
Boleh berhubung di talian :
09-4663488
Perkhidmatan:  SEMAKAN BIL LESEN PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Daerah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Lipis kaunter pelesenan (BAHAGIAN PELESENAN) boleh berhubung di talian : 09-3121253 / 09-3121433 / 09-31229696
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter pelesenan MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 36 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN BIL PERMIT SEMENTARA
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter pelesenan MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
Perkhidmatan:  SEMAKAN BIL SEWAAN HARTA MPT
  Rank:  Majlis Perbandaran Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Temerloh Sistem Semakan Bil Sewaan Harta MPT kaunter Jabatan Kewangan, MPT membuat semakan di URL : http://www.mpt.gov.my/ebilsewa Jabatan Kewangan, MPT 09-2901593

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 37 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN BIL SEWAAN PREMIS PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Daerah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Lipis kaunter sewaan (BAHAGIAN SEWAAN) boleh berhubung di talian : 09-3121253 / 09-3121433 / 09-3122969
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil MDCH unit pelaburan boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 38 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN BIL/NOTIS CUKAI TAKSIRAN
  Rank:  Majlis Daerah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Pekan semakan bil/notis cukai taksiran di kaunter hasil (kewangan)
Perkhidmatan:  SEMAKAN DAN BAYARAN KOMPAUN
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil MDCH unit penguatkuasa boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 39 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN HAKMILIK TANAH INDIVIDU DI SELURUH NEGERI PAHANG
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit
Pendaftaran & Kaunter di
Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-5 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722160,09-
5722162
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Hakmilik Tanah Individu di seluruh Negeri Pahang Kaunter 1 hingga 4 di Unit Hasil PDT Kuantan Boleh berhubung di talian : 09-571 2580/2581/2589/2579/2578
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 3 dan 4 di PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211781

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 40 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Hubungi PDT: 09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter 2 & 3 di PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.243
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Pendaftaran di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 310
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Orang Awam menemui KPT (Daftar) / PPD (pendaftaran) di PDT Maran.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 41 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
Kaunter 1 , 2 dan 3 (Hasil) PDT Bentong
Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.124
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kauntter 3 dan 4 (Kaunter Hasil) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111 dan 113
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Pendaftaran
di Aras Bawah PDT Lipis
Boleh berhubung di
talian:09-3121963 ,
09-3121964

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 42 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Hasil di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901719
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kaunter 3 PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123
Perkhidmatan:  SEMAKAN JUMLAH BAYARAN DENDA LEWAT BAYARAN CUKAI TANAH
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-3 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722162

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 43 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Jumlah Bayaran Denda Lewat Bayaran Cukai Tanah Kaunter 1 hingga 4 di Unit Hasil PDT Kuantan Boleh berhubung di talian : 09-571 2580/2581/2589/2579/2578
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 1 Unit Hasil PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211774
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Hubungi PDT: 09-2901313

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 44 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter 2 & 3 di PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.243
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Hasil di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 305/306
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 3 , 4 dan 5 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500/503
sambungan 115, 129

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 45 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter 1 , 2 dan 3 (Hasil) PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.124
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kauntter 3 dan 4 (Kaunter Hasil) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111 dan 113
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Hasil di Aras Bawah PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Hasil di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901719

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 46 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kauntter 1 & 2 di PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123
Perkhidmatan:  SEMAKAN KUTIPAN BAYARAN PADANG GOLF
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter khidmat pelanggan pejabat utama boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 47 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT AKADEMIK PELAJAR
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Kaunter Kewangan,
Kaunter HEP, Kaunter
Akademik
Membuat permohonan di URL :
http://www.kolejpsdc.edu.my/v2/?
action=smpp
Boleh berhubung di talian : 09-
5673200
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT AKADEMIK PELAJAR OLEH IBU BAPA
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Kaunter Kewangan, Kaunter HEP, Kaunter Akademik Membuat semakan di URL : http://www.kolejpsdc.edu.my/v2/?action=parent Boleh berhubung di talian 09-5673200

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 48 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT BIL/NOTIS CUKAI TAKSIRAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan Kaunter Bayaran ibu Pejabat Menghantar SMS mengikut kod berikut : MPK CUKAI [NO KP] SMS KE 15888
  Rank:  Majlis Perbandaran Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Temerloh Sistem Semakan Bil/Notis Cukai Taksiran MPT kaunter Jabatan Penilaian, MPT membuat semakan di URL : http://www.mpt.gov.my/ecukai Jabatan Penilaian, MPT 09-2901546
  Rank:  Majlis Daerah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Raub kaunter 1 dan 2 di Majlis Daerah Raub

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 49 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter penilaian / cukai taksiran boleh berhubung di talian : 09-4771411 / 09-4777901
  Rank:  Majlis Daerah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Jerantut kaunter cukai di Md Jerantut boleh berhubung di talian : 09-2662205 samb.22 (Bhg. Penilaian dan Cukai Taksiran)
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil utama MDCH dan kaunter hasil padang golf MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 50 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter 2 di tingkat bawah Majlis Daerah Bera (bulan Jan, Feb, Julai dan Ogos)

kaunter jabatan penilaian di tingkat 1 Majlis Daerah Bera (Mac hingg ...
boleh berhubung di talian : 09-2501700 (samb.1719 -Jabatan Penilaian)
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
4191242
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT LESEN DAN PELESEN PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 51 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Rompin kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-4146677 / 09-4146688
  Rank:  Majlis Daerah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Raub kaunter 1 dan 2 di Majlis Daerah Raub
  Rank:  Majlis Daerah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Lipis kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-3121253 / 09-3121433 / 09-3122969

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 52 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter pelesenan MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter bahagian pelesenan di tingkat 3 Majlis daerah bera
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PELESENAN PERNIAGAAN
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
419124

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 53 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PEMILIK CUKAI TAKSIRAN
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter jabatan penilaian di tingkat 1 majlis daeah bera
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PEMILIK HARTA & MAKLUMAT HARTA
  Rank:  Majlis Daerah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Rompin kaunter penilaian boleh berhubung di talian : 09-4146677 / 09-4146688

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 54 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PENILAIAN HARTA DI BAWAH PENTADBIRAN LPT
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
4191242
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PENILAIAN HARTA DI BAWAH TADBIR MPK
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan kaunter di Bahagian Penilaian

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 55 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PENYEWA GERAI LPT
  Rank:  Lembaga Pembangunan Tioman
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Lembaga Pembangunan Tioman Kaunter Pejabat Lembaga
Pembangunan Tioman, Kg.
Tekek, Pulau Tioman.
Boleh berhubung di talian:09-
4191242
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PENYEWA GERAI MDB
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter jabatan penilaian di tingkat 1 majlis daerah bera boleh berhubung di talian : 09-2501700 (samb.1718-jabatan penilaian)

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 56 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PENYEWA PREMIS PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Daerah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Rompin kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-4146677 / 09-4146688
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT PESERTA KURSUS JANGKA PENDEK
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Kaunter Bahagian
Pembangunan Perniagaan
Boleh berhubung di talian : 09-
5673200

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 57 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN MAKLUMAT SEWAAN PREMIS DAN GERAI
  Rank:  Majlis Daerah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Pekan semakan maklumat di kaunter hasil (kewangan)
  Rank:  Majlis Daerah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Raub kaunter 1 dan 2 di Majlis Daerah Raub
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter sewaan boleh berhubung di talian : 09-4771411 / 09-4777901

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 58 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Jerantut unit sewaan di MD Jerantut boleh berhubung di talian : 09-2662205 samb. 14 (unit sewaan)
Perkhidmatan:  SEMAKAN PEMULANGAN DEPOSIT BAHAN BINAAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 59 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN PENDAFTARAN CERAI
  Rank:  Jabatan Agama Islam Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Jabatan Agama Islam Pahang 10 Bahagian Undang-Undang
Keluarga Islam
Boleh berhubung di
talian : 09-421 1111 sambungan 361
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 60 dari 155
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 61 dari 155
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384 Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 62 dari 155
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 1588
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 63 dari 155
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCERAI [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
Perkhidmatan:  SEMAKAN PENDAFTARAN PERKAHWINAN
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 64 dari 155
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 65 dari 155
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384 Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 66 dari 155
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 67 dari 155
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPNIKAH [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 68 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN PENDAFTARAN RUJU'
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 69 dari 155
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 70 dari 155
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384 Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 71 dari 155
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 72 dari 155
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
Perkhidmatan:  SEMAKAN PENDAFTARAN SAUDARA-SAUDARA BARU
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 73 dari 155
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 74 dari 155
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 75 dari 155
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 76 dari 155
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 77 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN PENGESAHAN PENJELASAN BIL CUKAI TANAH
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-3 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722162
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Pengesahan Penjelasan Bil Cukai Tanah Kaunter 1 hingga 4 di Unit Hasil PDT Kuantan Boleh berhubung di talian : 09-571 2580/2581/2589/2579/2578
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 1 Unit Hasil PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211774

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 78 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Hubungi PDT: 09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter 2 & 3 di PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.243
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Hasil di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 305/306
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 3 , 4 dan 5 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500/503
sambungan 115, 129

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 79 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter 1 , 2 dan 3 (Hasil) PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.124
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kaunter 3 dan 4 (Kaunter Hasil) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111 dan 113
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Hasil di Aras Bawah PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 80 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Hasil di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901719
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kauntter 1 & 2 di PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123
Perkhidmatan:  SEMAKAN PENYATA/PEMBAYARAN BALIK PINJAMAN YAYASAN PAHANG
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 81 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN PERMOHONAN PREMIS PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Daerah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Lipis kaunter sewaan boleh berhubung di talian : 09-3121253 / 09-3121433 / 09/3122969
Perkhidmatan:  SEMAKAN SESI KHIDMAT NASIHAT KEKELUARGAAN
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 82 dari 155
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 83 dari 155
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 84 dari 155
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 85 dari 155
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 86 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN SESI TEMUDUGA
  Rank:  Pejabat Suruhanajaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Suruhanajaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang SEMAKAN SESI TEMUDUGA Kaunter Borang dan
Kaunter Pertanyaan di
Pejabat SPA Pahang
Boleh berhubung di
talian:09-5126736
( Ketua Pembantu
Tadbir )
Perkhidmatan:  SEMAKAN SESI TEMUDUGA PERMOHONAN PINJAMAN PELAJARAN PENGAJIAN TINGGI
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 87 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS ADUAN KEROSAKAN PREMIS SEWAAN INDIVIDU
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Aduan Kerosakan Premis Sewaan (PKNP) Individu Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Kaunter Urusan
Bahagian Pengurusan Harta PKNP
Tingkat 19 Kompleks
Teruntum
Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 587 Puan Salina Ibrahim
Bahagian Pengurusan Harta PKNP
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS ADUAN PELANGGAN
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Aduan Pelanggan Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Membuat semakan di Portal PKNP : www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 510 Puan Mazilah Mansor Pejabat Ketua Eksekutif (Perhubungan Awam) PKNP Tingkat 16 Kompleks Teruntum

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 88 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS BAYARAN HASIL SECARA ONLINE
  Rank:  Majlis Perbandaran Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Temerloh Sistem Semakan Status Bayaran Hasil Melalui Internet Banking kaunter Jabatan Kewangan, MPT membuat semakan di URL : http://www.mpt.gov.my/ebayaran Jabatan Kewangan, MPT 09-2901593
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS BAYARAN KEPADA PEMBEKAL
  Rank:  Pejabat Kewangan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Kewangan Negeri Pahang Di Tingkat 5,Wisma Sri
Pahang
Boleh berhubung di
talian:09-
5126811(Kaunter),09-
5126814(Unit
Semak),09-
5126810(Unit Akaun)

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 89 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS KHIDMAT SELEPAS JUALAN
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Khidmat Selepas Jualan PKNP Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 452 / 09-5156886
Puan Marlia Osman
Bahagian Pembangunan Hartanah
PKNP Tingkat 6 Kompleks Teruntum
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS KOMPAUN/SAMAN TRAFIK DAN PELBAGAI
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan kaunter Bayaran Ibu Pejabat layari http://interaktif.mpk.gov.my//ekompaunmpknweb/search.asp

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 90 dari 155
  Rank:  Majlis Perbandaran Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Temerloh Sistem Semakan Kompaun Pelbagai MPT (Selain Kenderaan@Kereta) kaunter Jabatan Perundangan & Penguatkuasa, MPT membuat semakan di URL : http://www.mpt.gov.my/ekompelbagai Jabatan Perundangan & Penguatkuasa, MPT 09-2901527 / 09-2901526
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN BIASISWA SEKOLAH MENENGAH
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 91 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN BIASISWA SEKOLAH RENDAH
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN DERMASISWA SEKOLAH RENDAH, MENENGAH DAN IPT KEPADA PELAJAR MISKIN
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 92 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN PINJAMAN PELAJARAN PENGAJIAN TINGGI
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PEMBAYARAN RUMAH KOS RENDAH AWAM, SEDERHANA DAN SWASTA
  Rank:  Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang (Perumahan)
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang (Perumahan) Kaunter Bayaran
Berpusat,Pejabat
Setiausaha Kerajaan
Pahang
Boleh berhubung di
talian:09-5156392
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Status Pembayaran Rumah Kos Rendah Awam, Sederhana dan Swasta kaunter 5 Unit Hasil PDT Kuantan boleh berhubung di talian : 09-571 2597/2590

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 93 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 3 dan 4 di PDT Pekan Boleh berhubung di talian : 09-4211782, 09-4211781
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Boleh berhubung di talian :09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin kaunter 1 di PDT Rompin boleh berhubung di talian : 09-4145205 ext.226

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 94 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Perumahan di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 311
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 7 di PDT Maran. Boleh berhubung di
talian:09-4771500
sambungan 114
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter Perumahan PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.129

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 95 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kaunter 5 (Kaunter Perumahan) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Perumahan di Aras 1 PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Pentadbiran di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901704
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kaunter 4 PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext 123

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 96 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PEMBELIAN PREMIS INDIVIDU
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Pembelian Premis Individu PKNP Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 452 / 09-5156886
Puan Marlia Osman
Bahagian Pembangunan Hartanah
PKNP Tingkat 6 Kompleks Teruntum
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PENYEDIAAN BAYARAN KEPADA-PEMBEKAL INDIVIDU,PENYEWA (PEMULANGAN DEPOSIT),PEMBELI (PEMULANGAN LEBIHAN BAYARAN),STAF/PELAJAR PRAKTIKAL
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Penyediaan Bayaran Kepada Pembekal / Penyewa / Pembeli / Staf / Pelajar Praktikal di PKNP Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 543
En Wan Abd Majid Wan Muda
Bahagian Kewangan PKNP

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 97 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN AKAUN VIRTUAL HSBC UNTUK PEMBAYARAN SEWA MELALUI HSBC / EBANKING
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Permohonan Akaun Virtual HSBC PKNP Bagi Tujuan Pembayaran Sewa melalui HSBC / eBanking Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Membuat semakan di Portal PKNP : www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BARU/ BAHARUI LESEN PERNIAGAAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 98 dari 155
  Rank:  Majlis Perbandaran Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Temerloh Sistem Semakan Status Tamat Lesen MPT kaunter Bahagian Pelesenan, MPT membuat semakan di URL : http://www.mpt.gov.my/estatuslesen Bahagian Pelesenan, MPT 09-2901552
  Rank:  Majlis Perbandaran Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Bentong kaunter Lesen Boleh berhubung di talian : 09-2221148
  Rank:  Majlis Daerah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Pekan

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 99 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-4771411 / 09/4777904
  Rank:  Majlis Daerah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Lipis kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-3121253 / 09-3121433 / 09-3122969
  Rank:  Majlis Daerah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Jerantut kaunter lesen di MD Jerantut boleh berhubung di talian : 09-2662205 samb. 23 (Bahagian Pelesenan)

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 100 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter pelesenan MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter bahagian pelesenan di tingkat 3 Majlis Daerah Bera boleh berhubung di talian : 09-2501700 (samb.1719-Jabatan Pelesenan)
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BEKALAN AIR - UNUSED
  Rank:  Pengurusan Air Pahang Berhad
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pengurusan Air Pahang Berhad Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi Ibu Pejabat dan
semua JBA Daerah.
Boleh berhubung di
talian:09-5723260/64

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 101 dari 155
  Rank:  JBA Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Kuantan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-512 1040
  Rank:  JBA Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Pekan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-426 4040
  Rank:  JBA Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Temerloh Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-296 1560

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 102 dari 155
  Rank:  JBA Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jerantut Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-266 5040
  Rank:  JBA Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Raub Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-355 5040
  Rank:  JBA Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Lipis Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-312 3100
  Rank:  JBA Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bentong Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-220 1040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 103 dari 155
  Rank:  JBA Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bera Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-250 2040
  Rank:  JBA C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA C.Highlands Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian
05-490 1045/40/55
  Rank:  JBA Rompin dan Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Rompin dan Muadzam Shah Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K1202.
Boleh berhubung di talian :
09-4522427

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 104 dari 155
  Rank:  JBA Jengka dan Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jengka dan Maran Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K204.
Boleh berhubung di talian :
09-4663488
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BEKALAN AIR MELALUI TANGKI - UNUSED
  Rank:  Pengurusan Air Pahang Berhad
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pengurusan Air Pahang Berhad Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi Ibu Pejabat dan
semua JBA Daerah.
Boleh berhubung di
talian:09-5723260/64
  Rank:  JBA Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Kuantan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-512 1040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 105 dari 155
  Rank:  JBA Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Pekan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-426 4040
  Rank:  JBA Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Temerloh Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-296 1560
  Rank:  JBA Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jerantut Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-266 5040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 106 dari 155
  Rank:  JBA Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Raub Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-355 5040
  Rank:  JBA Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Lipis Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-220 1040
  Rank:  JBA Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bentong Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-220 1040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 107 dari 155
  Rank:  JBA Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bera Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-250 2040
  Rank:  JBA C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA C.Highlands Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian
05-490 1045/40/55
  Rank:  JBA Rompin dan Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Rompin dan Muadzam Shah Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K1202.
Boleh berhubung di talian :
09-4522427
  Rank:  JBA Jengka dan Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jengka dan Maran Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K204.
Boleh berhubung di talian :
09-4663488

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 108 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BIASISWA SEKOLAH MENENGAH
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN BIASISWA SEKOLAH RENDAH
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 109 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN DERMASISWA SEKOLAH RENDAH, MENENGAH DAN IPT KEPADA PELAJAR MISKIN
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN JAWATAN KOSONG PKNP
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Permohonan Jawatan Kosong Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Membuat semakan di Portal PKNP : www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 406 Puan Hanizar Ahmad
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia PKNP
Tingkat 12 Kompleks Teruntum

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 110 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN JAWATAN SPA PAHANG
  Rank:  Pejabat Suruhanajaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Suruhanajaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang SEMAKAN STATUS PERMOHONAN JAWATAN SPA PAHANG Kaunter Borang dan
Kaunter Pertanyaan di
Pejabat SPA Pahang
Boleh berhubung di
talian:09-5126736
( Ketua Pembantu
Tadbir )
Menghantar SMS mengikut kod berikut: PHG
SPA( NO KP ) Hantar ke 15888, Cas sebanyak
RM0.35 sen dikenakan bagi setiap transaksi.
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN KAD KESIHATAN PEKERJA DI PREMIS PERNIAGAAN MAKANAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan Kaunter di Bahagian Perlesenan

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 111 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN KEBENARAN BERKAHWIN
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 112 dari 155
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 113 dari 155
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384 Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 114 dari 155
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 115 dari 155
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPKAHWIN [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN KEBENARAN GADAIAN PEMILIK TANAH
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-3 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722162,09-
5722335

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 116 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN KEBENARAN PINDAH MILIK TANAH
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-3 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722160,09-
5722162
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN KURSUS PRA PERKAHWINAN
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 117 dari 155
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 118 dari 155
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 119 dari 155
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 120 dari 155
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 121 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN LATIHAN INDUSTRI
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Permohonan Latihan Industri Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Membuat semakan di Portal PKNP : www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 404 Puan Nooremi Musa
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia PKNP
Tingkat 12 Kompleks Teruntum
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN LESEN ANJING
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-4771411 / 09/4777904

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 122 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN MENGIKUT KURSUS DIPLOMA/SIJIL
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Kaunter Unit Kemasukan Pelajar Membuat semakan di URL : http://www.kolejpsdc.edu.my/v2/?action=mohonOnline Boleh berhubung di talian 09-5673200
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PENDAFTARAN PEMBEKAL INDIVIDU
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Permohonan Pendaftaran Pembekal Individu Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Membuat semakan di Portal PKNP : www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 404
Puan Nooremi Musa
Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia PKNP
Tingkat 12 Kompleks Teruntum

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 123 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PENGIKLANAN
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan kaunter di Bahagian Pelesenan
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PENUTUPAN AKAUN BEKALAN AIR - UNUSED
  Rank:  Pengurusan Air Pahang Berhad
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pengurusan Air Pahang Berhad Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi Ibu Pejabat dan
semua JBA Daerah
Boleh berhubung di
talian:09-5723260/64

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 124 dari 155
  Rank:  JBA Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Kuantan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-512 1040
  Rank:  JBA Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Pekan Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-426 4040
  Rank:  JBA Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Temerloh Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-296 1560
  Rank:  JBA Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jerantut Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-266 5040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 125 dari 155
  Rank:  JBA Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Raub Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-355 5040
  Rank:  JBA Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Lipis Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-312 3100
  Rank:  JBA Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bentong Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-220 1040

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 126 dari 155
  Rank:  JBA Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Bera Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian :
09-250 2040
  Rank:  JBA C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA C.Highlands Kaunter 1,2 dan 3 di Unit Khidmat
Pelanggan bagi JBA Daerah.
Boleh berhubung di talian
05-490 1045/40/55
  Rank:  JBA Rompin dan Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Rompin dan Muadzam Shah Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K1202.
Boleh berhubung di talian :
09-4522427

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 127 dari 155
  Rank:  JBA Jengka dan Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    JBA Jengka dan Maran Hanya ada satu (1) kaunter iaitu no.
kaunter K204.
Boleh berhubung di talian :
09-4663488
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PENYEWAAN PREMIS PKNP
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Permohonan Penyewaan Premis PKNP Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Kaunter Urusan Bahagian
Pengurusan Harta PKNP
Tingkat 19 Kompleks
Teruntum
Membuat semakan di Portal PKNP : www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Boleh berhubung di talian :
09-5658588 samb. 587 Puan Salina Ibrahim
Bahagian Pengurusan Harta PKNP

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 128 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERJAWATAN MDRPN
  Rank:  Majlis Daerah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Rompin kaunter khidmat pelanggan membuat semakan di URL : http://www.eaduan.mdrompin.gov.my boleh berhubung di talian : 09-4146677 / 09-4146688
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERMIT PERNIAGAAN KAKI LIMA (INDIVIDU)
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan kaunter di Bahagian Pelesenan

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 129 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PERMIT UBAHSUAI PREMIS
  Rank:  Majlis Perbandaran Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Kuantan
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PINDAH MILIK LESEN
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-477141 / 09/4777901
  Rank:  Majlis Daerah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Lipis kaunter pelesenan boleh berhubung di talian : 09-3121253 / 09-3121433 / 09-3122969

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 130 dari 155
  Rank:  Majlis Daerah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Jerantut kaunter lesen di MD Jerantut
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter pelesenan MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera boleh berhubung di talian : 09-2501700 (samb.1747-jabatan pelesenan)

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 131 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PINJAMAN PELAJARAN PENGAJIAN TINGGI
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN PROJEK PERUMAHAN RAKYAT TERMISKIN (PPRT)
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Status Permohonan Projek Perumahan Rakyat Termiskin (PPRT) Kaunter di Unit Pembangunan Daerah, Tingkat 2 PDT Kuantan Boleh berhubung di talian : 09-571 2428

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 132 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter Bahagian Pembangunan PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211760
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter PLB Hubungi PDT: 09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter PLB di PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.230
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter PLB di Tingkat Dua Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 117

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 133 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter PLB di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500/503
sambungan 115, 129
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter 1 , 2 dan 3 (Hasil) PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.124
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kaunter Bahagian Pembangunan Daerah Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 138 dan 140

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 134 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Pembangunan Fizikal di PDT
Cameron Highlands
Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901710
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123
Pejabat Unit Pembangunan Luar Bandar

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 135 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN RUMAH KOS RENDAH AWAM, SEDERHANA DAN SWASTA
  Rank:  Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang (Perumahan)
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang (Perumahan) Kaunter Pertanyaan
Bahagian Perumahan
Boleh berhubung di
talian:09-5129420
Menghantar SMS mengikut kod berikut: PHG
RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888, Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan
RM0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Status Permohonan Rumah Kos Rendah awam, Sederhana dan Swasta Kaunter 5 Unit Hasil PDT Kuantan boleh berhubung di talian : 09-571 2597/2590 menghantar SMS mengikut kod berikut : PHG RUMAH [NO KP] Hantar ke 15888, cas penghantaran RM 0.15 / caj penerimaan RM 0.20
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 3 dan 4 di PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211781 Menghantar SMS mengikut kod berikut: PHG RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888, Cas penghantar RM0.15 / caj penerimaan RM0.20

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 136 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Perumahan Boleh berhubung di talian :09-2901313 Menghantar SMS mengikut kod berikut:
PHG RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888,
cas penghantaran RM0.15 /
caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin kaunter 1 di PDT Rompin boleh berhubung di talian : 09-4145205 ext.226 menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG RUMAH [NO KP] hantar ke 15888, cas penghantaran RM 0.15 / caj penerimaan RM 0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Perumahan di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 311
Menghantar SMS mengikut kod berikut:
PHG RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888,
cas penghantaran RM0.15 /
caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 137 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 7 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500
sambungan 114
Menghantar SMS mengikut kod berikut: PHG RUMAH
( NO KP ) Hantar ke 15888, cas penghantaran
RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter Perumahan PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.129
Menghantar SMS mengikut kod berikut:
PHG RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888,
cas penghantaran RM0.15 /
caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kaunter 5 (Kaunter Perumahan) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111
Menghantar SMS mengikut kod berikut:
PHG RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888,
cas penghantaran RM0.15 /
caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Perumahan di Aras 1 PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963, 09-3121964 Menghantar SMS mengikut kod berikut:
PHG RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888,
cas penghantaran RM0.15 /
caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 138 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Boleh berhubung di talian:05-4901700, 05-4901704 Menghantar SMS mengikut kod berikut: PHG
RUMAH ( NO KP ) Hantar ke 15888, Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan
RM0.20.
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kaunter 4 PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext 123
Menghantar SMS mengikut kod berikut: PHG RUMAH
( NO KP ) Hantar ke 15888, cas penghantaran
RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 139 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SALINAN DOKUMEN SIJIL NIKAH, SIJIL CERAI DAN SALINAN RUJU' YANG HILANG
  Rank:  PAID Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Kuantan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-512 6771
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Pekan Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-426 7222
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Rompin Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-414 5242
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Maran Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-477 1924
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 140 dari 155
  Rank:  PAID Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Temerloh Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-296 1321
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bentong Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-222 1531
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Lipis Semua kaunter PAID Boleh berhubung di talian : 09-3121384 Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 141 dari 155
  Rank:  PAID Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Raub Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-355 1044
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jerantut Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-266 2258
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Bera Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-250 2111
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 142 dari 155
  Rank:  PAID Jengka
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Jengka Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-466 2470
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPRUJUK [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Chenor
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Chenor Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-2995190
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID Muadzam Shah
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID Muadzam Shah Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 09-450 1032
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.
  Rank:  PAID C.Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    PAID C.Highlands Semua kaunter PAID Boleh berhubung di
talian : 05-491 1425
Menghantar SMS mengikut kod berikut :
PHG JAIPCOPY [NO KP] Hantar ke 15888 Cas
penghantaran RM0.15 / caj penerimaan RM0.20.

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 143 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEMINAR/KURSUS/LATIHAN KEUSAHAWANAN PKNP
  Rank:  Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang Membuat Semakan Status Permohonan Seminar / Kursus / Latihan Keusahawanan PKNP Menggunakan Nombor Kad Pengenalan Membuat semakan di Portal PKNP :
www.pknp.gov.my
di bawah senarai Semakan Online MyID
Boleh berhubung di talian :
09-5739977 Fauziah Abd Ghaffar
Unit PBUn
PKNP Tingkat 1 Kompleks
Dagangan Mahkota Bandar Indera
Mahkota
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEWA GERAI MDB
  Rank:  Majlis Daerah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Bera kaunter jabatan penilaian di tingkat 1 majlis daerah bera boleh berhubung di talian :09-2501700 (samb.1718-jabatan penilaian)

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 144 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEWA GERAI MDJ
  Rank:  Majlis Daerah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Jerantut unit sewaan di MD Jerantut boleh berhubung di talian : 09-2662205 samb.14 (unit sewaan)
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEWA GERAI MDM
  Rank:  Majlis Daerah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Maran kaunter sewaan boleh berhubung di talian : 09-4771411 / 09-4777901

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 145 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEWA GERAI MPB
  Rank:  Majlis Perbandaran Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Perbandaran Bentong Unit Pengurusan Harta Boleh berhubung di talian : 09-2221148
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEWAAN PERALATAN DAN DEWAN MDCH
  Rank:  Majlis Daerah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Cameron Highlands kaunter hasil utama MDCH boleh berhubung di talian : 05-4911455 / 05-4912097

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 146 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SEWAAN PERALATAN DAN DEWAN MDRPN
  Rank:  Majlis Daerah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Majlis Daerah Rompin kaunter khidmat pelanggan membuat semakan di URL : http://www.eperalatan.mdrompin.gov.my boleh berhubung di talian : 09-4146677 / 09-4146688
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PERMOHONAN SUMBANGAN GERAN MASUK KE IPT
  Rank:  Yayasan Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Yayasan Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Yayasan Pahang
Boleh berhubung di talian : 09-
5181800
Emel jabatan di :
ypahang@yp.org.my

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 147 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PINJAMAN BAHAN PERPUSTAKAAN
  Rank:  Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Perbadanan Perpustakaan Awam Pahang Kaunter 1 dan 2 di
Perpustakaan Awam
Pahang Kuantan
Membuat semakan di URL :
http://web.pahanglibrary.gov.my:8081/equi
p-ppap
Boleh berhubung di talian : 09-
5163411 09-5141607
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS PINJAMAN BAHAN RUJUKAN DI PUSAT SUMBER
  Rank:  Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang Kaunter Pusat Sumber Membuat semakan di URL :
http://virtua2.psdc.gov.my
Boleh berhubung di talian : 09-
5673200

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 148 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS TUNGGAKAN BAYARAN RUMAH KOS RENDAH AWAM, SEDERHANA DAN SWASTA
  Rank:  Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang (Perumahan)
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang (Perumahan) Kaunter Bayaran
Berpusat,Pejabat
Setiausaha Kerajaan
Pahang
Boleh berhubung di
talian:09-5156392
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Status Tunggakan Bayaran Rumah Ko Rendah Awam, Sederhana dan Swasta kaunter 5 Unit Hasil PDT Kuantan boleh berhubung di talian : 09-571 2597/2590

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 149 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 3 dan 4 di PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211781
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Perumahan Boleh berhubung di talian :09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter 1 di PDT Rompin Kaunter 2 & 3 di PDT Rompin
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Perumahan di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 311

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 150 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 7 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500
sambungan 114
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter Perumahan PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.129
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kaunter 5 (Kaunter Perumahan) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 151 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Perumahan di Aras 1 PDT Lipis Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Pentadbiran di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901704
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kaunter 4 PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109 ext.123

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 152 dari 155
Perkhidmatan:  SEMAKAN STATUS TUNGGAKAN CUKAI TANAH DARI TAHUN MULA TERTUNGGAK SEHINGGA TAHUN SEMASA
  Rank:  Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Tanah dan Galian Negeri Pahang Kaunter di Unit Hasil PTG
Pahang.Bil:2-3 Kaunter
Boleh berhubung di
talian:09-5722162
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Kuantan Semakan Status Tunggakan Cukai Tanah Dari Tahun Mula Tertunggak Sehingga Tahun Semasa Kaunter 1 hingga 4 di Unit Hasil di PDT Kuantan Boleh berhubung di talian : 09-571 2580/2581/2589/2579/2578
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Pekan
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Pekan Kaunter 1 Unit Hasil PDT Pekan Boleh berhubung di talian :09-4211782, 09-4211774

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 153 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Temerloh Kaunter Unit Hasil Hubungi PDT: 09-2901313
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Rompin
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Rompin Kaunter 2 & 3 di PDT Rompin Boleh berhubung di talian :09-4145205 ext.243
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Jerantut Kaunter Hasil di Tingkat Bawah Boleh berhubung di talian :09-2663511
samb. 305/306

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 154 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Maran
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Maran Kaunter 3 , 4 dan 5 di PDT Maran Boleh berhubung di talian :09-4771500/503
sambungan 115, 129
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bentong
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bentong Kaunter 1 , 2 dan 3 (Hasil) PDT Bentong Boleh berhubung di talian :09-2221417
ext.124
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Raub
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Raub Kauntter 3 dan 4 (Kaunter Hasil) Boleh berhubung di talian :09-3551963
samb. 111 dan 113
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Lipis
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Lipis Kaunter Unit Hasil di Aras Bawah PDT Lipis
Boleh berhubung di talian :09-3121963,
09-3121964

Senarai Perkhidmatan MYID Pahang

Halaman 155 dari 155
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands Kaunter Unit Hasil di PDT Cameron Highlands Boleh berhubung di talian : 05-4901700,
05-4901719
  Rank:  Pejabat Daerah dan Tanah Bera
              Jabatan Keterangan Perkhidmatan Keterangan Saluran Kaunter Keterangan Saluran Kiosk Keterangan Saluran Online Keterangan Saluran Telefon Keterangan Saluran SMS Keterangan Saluran Lain
    Pejabat Daerah dan Tanah Bera Kauntter 1 & 2 di PDT Bera Boleh berhubung di talian :09-2553109
ext.123

Hakcipta Terpelihara Bahagian Teknologi Maklumat | Versi 1.2 | 2011